Lagstiftning

TILLVEKNING & OFFICIELLT GODKÄNNANDE

En majoritet AV medlemmarna I Europeiska sammanslutningen är för främjande av fyrhjulingar, EQUAL (European QUAdricycle League, http://www.afquad.com), AIXAM tillämpar EU-direktiv 2002/24 / EG - som reglerar tillverkning och europeiskt godkännande av fyrhjulingar - till punkt och pricka. Detta direktiv, som definierar tre grundläggande kriterier för hastighet, tomvikt och maximal effekt, gäller "QLEM" (Lättafyrhjulingar). och "QLOM" (tungafyrhjulingar).

> Lättafyrhjulingar.

Enligt gällande lagstiftning måste en lättfyrhjulings torrvikt inte överskrida 350 kg, samtidigt som maxhastigheten inte ska 45 km/h och en maximal effekt på 4 kW (5,6 hk). Lättafyrhjulingar likställs med mopeder och beroende på respektive EU land köras antingen med eller utan körkort. I Sverige krävs ett AM-körkort (moped klass 1) för att köra mopedbil och lätta fyrhjulingar.

> Tungafyrhjulingar.

Dessa fyrhjulingar har en tomvikt som begränsas av bestämmelserna vid 400 kg för fordon som är avsedda för att transportera passagerare, eller 550 kg för transport av gods. Motorn får maximalt utveckla en effekt 15 kW (ca 20 hk). Alla fordon som är konstruerade och tillverkade av AIXAM gruppen uppfyller dessa kriterier.

KÖRNING & KÖRKORTSFÖRHÅLLANDE

EU-lagstiftning om kör- och tillståndsvillkor baseras på direktiv 91/439, som definierar körkortskrav för olika kategorier av motorfordon, från tvåhjulingar uppåt.

Detta direktiv definierar en licens B1 för tungafyrhjulingar, men inte någon särskild bestämmelse för lätta motoriserade fyrhjulingar. Det är därför upp till varje europeiskt land att lagstifta om detta. I sverige krävs B-körkort för tungafyrhjulingar & AM-körkort, moped klass 1 för lätta fyrhjulingar (mopedbilar).